"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

پنجشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۸:۰۹

پنجشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۸:۰۹

کتابخانه ورزش و سلامت

اطلاعات کتابخانه

کتابخانه تخصصی ورزش و سلامت ابرار در سال ۱۳۸۸ تاسیس و با تعداد ۷۶۰۰ نسخه کتاب ، ۱۵ عنوان نشریه ورزشی،۲۶۰ نسخه کتاب مرجع و یک سالن مطالعه با ظرفیت ۸۰ نفر عضو در فضایی فوق العاده بهداشتی و تمیز با بیشترین بهره گیری از نور طبیعی و فضای سبز بسیار مطلوب و عالی در خدمت شهروندان عزیز میباشد.

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: حسین بهاری

کتابداران: مریم تاج الدین

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر