"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

جمعه | ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۱

جمعه | ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۱

سالن مطالعه سراج

اطلاعات کتابخانه
کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: حمید رضا شمس، پژمان خسروزاده

 

کتابداران: اعظم حیدری نسرین محمودی ، سمانه محمدی

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر