سالـن مطـالعه ملک شهـر به 34393121 تغـییر یـافته اسـت.

چهارشنبه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۳:۳۳

چهارشنبه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۳:۳۳

سالن مطالعه سراج

اطلاعات کتابخانه
کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: حمید رضا شمس، پژمان خسروزاده

 

کتابداران: اعظم حیدری نسرین محمودی ، سمانه محمدی

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر