جمعه | ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۸:۲۷

خانه کودک

آدرسخانه کودک ـ بوستان ملت حد فاصل سی وسه پل و پل آذر ـ داخل پارک
تلفن/فاکس
۳۶۲۷۵۰۴۰-۳۶۲۷۶۱۴۱
ظرفیت سالن مطالعهندارد
تعداد منابع۶۷۱۶
خدمات ترویج فرهنگ مطالعهکودک کتابدار ـ کودک نویسنده ـ کتابدرمانی ـ معرفی کتاب در فضای مجازی
خدمات جنبی(طرح شبانه، طرح ایام تعطیل، طرح مطالعاتی ویژه نوروز...نداریم