جمعه | ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | ۷:۰۰

کتابخانه های اختصاصی

نام مراکزنشانیتلفن
کتابخانه اختصاصی کودک پل سرهنگ – خیابان معراج- کوی امامزاده – فرهنگسرای استاد همایی۳۵۸۰۱۳۳۱
کتابخانه اختصاصی نوجوانخیابان هشت بهشت شرقی۳۲۶۵۹۲۵۷
کتابخانه بانوان (فرشته)پل چمران-خیابان آل محمد۳۴۵۸۳۰۵۴-
کتابخانه بانو سرای آفتابمیدان قدس ابتدای سروش ک ۶۲۳۴۴۶۸۱۱۲
کتابخانه اختصاصی جوانزینبیه جنب پارک باقوشخانه۳۴۴۵۱۱۳۱-۳۴۴۵۲۷۰۰
کتابخانه اختصاصی مادر کودک نیایشسه راه سیمین – ک ولیعصر-خ جانبازان-پ نیایش۳۷۷۹۰۳۳۱-۲
کتابخانه اختصاصی نوجوانخ جی – مفتح – بعد از ورزشگاه پیروزی – فرهنگسرای نوجوان۳۲۳۰۴۰۳۰-۳۲۳۰۴۰۵۵
کتابخانه گویا (اختصاصی نابینایان)خ فروغی – ک ۳۲ – جنب بانک صادرات۳۳۳۵۷۸۸۸