شنبه | ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | ۸:۳۲

کتابخانه کوثر

اطلاعات کتابخانه

کتابخانه کوثر با مساحت تقریبی ۷۴۰ مترمربع ( سالن مطالعه) و  ۲۰۰ متر مربع (مخزن) دارای حدود ۲۷۰۰۰ جلد کتاب و ۱۳۰۰ نفر عضو می باشد.

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: مهدی شفیعی

کتابداران: عاطفه بخشی – شاهین ورکیانی

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر

اطلاعیه

ساعت کار امانت کتاب در کتابخانه ها از تاریخ 5 الی 10 فروردین از ساعت 8 الی 14 می باشد.