شنبه | ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۹:۴۹

کتابخانه بانو صفارزاده

آدرساصفهان- خیابان جی غربی- انتهای خیابان خواجه عمید- قبل از میدان فتح – خیابان آیت شمالی
تلفن/فاکس۳۵۸۱۶۳۲۲
ظرفیت سالن مطالعهخواهران و برادران هر کدام ۸۵ نفر
تعداد منابع۱۰۰۵۳ نسخه کتاب فارسی و ۱۰ نسخه کتاب غیر فارسی
خدمات ترویج فرهنگ مطالعهایجاد قفسه تازه های کتاب جهت جلب مراجعه کنندگان به مطالعه .
برگزاری مشاوره مطالعه رایگان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی.
معرفی کتابخانه به اهالی منطقه (بروشور) و تشویق به کتابخوانی.
مشاوره در زمینه انتخاب کتاب به مراجعه کنندگان.
ایجاد مخزن کتاب باز به صورتیکه مراجعه کننده ها در انتخاب کتاب محدودیتی نداشته باشند.
دسته بندی عناوین قفسه ها بصورت موضوعی و درج بر روی قفسه ها (جهت دسترسی آسان مخاطب بر اساس موضوع کتب).
نظرسنجی از مراجعه کنندگان در مورد لیست کتب درخواستی
تخفیف ویژه افراد فعال در طرح جامع.
خدمات جنبی(طرح شبانه، طرح ایام تعطیل، طرح مطالعاتی ویژه نوروز...طرح شبانه، طرح ایام تعطیل و طرح مطالعاتی ویژه نوروز، مشاوره رایگان تحصیلی، برگزاری جلسات رایگان شناخت نوجوانان ویژه خانواده ها.