"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

جمعه | ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۲:۵۶

جمعه | ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۲:۵۶

سالن مطالعه آقانور

اطلاعات کتابخانه

کتابخانه آقانور واقع در خیابان ابن سینامی باشد. مخزن این کتابخانه ۱۷ عدد قفسه با  بیش از ۴۴۰۰ جلد کتاب دارد. هم چنین این مرکز دارای  ۲ عدد سالن مطالعه ویژه ی برادران و خواهران است.

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: مسعود عشاقی

کتابداران: فاطمه خسروی، محبوبه عبدلی

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر