سالـن مطـالعه ملک شهـر به 34393121 تغـییر یـافته اسـت.

چهارشنبه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۳:۳۳

چهارشنبه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۳:۳۳

سالن مطالعه میرعماد

اطلاعات سالن مطالعه
کارکنان

مسئول کتابخانه: جواد ایزدی

کتابداران: محمدجواد آقایی

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر