"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

چهارشنبه | ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۵:۴۰

چهارشنبه | ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۵:۴۰

کتابخانه سینما

اطلاعات کتابخانه

فیلم‌سازان برای خلق هر اثری، احتیاج به پشتوانه‌ علمی و فرهنگی دارند که تنها با مطالعه و تحقیق در این زمینه به دست می‌آید. البته نباید هم توقع داشت که کتاب‌های سینمایی فقط مورد استفاده‌ سینماگران قرار گیرد. به همین دلیل برای علاقه مندان به این حوزه کتابخانه اختصاصی راه اندازی شد.  بعد از تشکیل دفاتر تخصصی قرار شد در راستای مرجعیت علمی و عملی این دفاتر برنامه هایی تدوین شود که در همین زمینه دفتر تخصصی سینما به دلیل تقاضای زیاد، کتابخانه تخصصی سینما را راه اندازی کرد. این کتابخانه در حال حاضر با  ۸۰۰ جلد کتاب در کتابخانه تخصصی هنر شیخ بهایی واقع در خیابان استانداری نگهداری می شود. 

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر