چهارشنبه | ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۶:۲۵

جمعه بازار کتاب

یکی از طرح های اداره کتابخانه های شهرداری اصفهان برگزاری جمعه بازار کتاب با حضور ناشران و فروشگاه های کتاب ویژه شهروندان می باشد. این طرح با هدف افزایش آگاهی شهروندان اصفهان و ارتقای فرهنگ مطالعه هر هفته جمعه ها از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ در میدان امام علی برگزار می گردد.