جمعه | ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۷:۵۰

کتابخانه راغب اصفهانی

آدرساصفهان- خیابان پروین- خیابان دشتستان- کوچه خوشاب (۱۶)- کتابخانه راغب اصفهانی
تلفن/فاکس۳۲۲۹۱۷۷۸
ظرفیت سالن مطالعهصندلی جهت دختران: ۱۱۰ نفر صندلی جهت پسران:۹۰ نفر
تعداد منابع۲۵۷۶۷ نسخه کتاب فارسی و ۱۲۲ نسخه کتاب غیر فارسی
خدمات ترویج فرهنگ مطالعهبرگزاری نشست‌های کتابخوانی، تهیه و اعطای نشانک کتاب به اعضا با مضمون‌های فرهنگ ترویج مطالعه، برگزاری مشاوره مطالعه تخصصی، بازدید دانش‌آموزان از کتابخانه و معرفی کتابخانه به ایشان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
خدمات جنبی(طرح شبانه، طرح ایام تعطیل، طرح مطالعاتی ویژه نوروز...طرح شبانه، طرح ایام تعطیل و طرح مطالعاتی ویژه نوروز، مشاوره تحصیلی، برگزاری جلسه چگونگی برخورد با نوجوان جهت پرسنل