جمعه | ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | ۶:۵۶

لیست کتابخانه ها و سالن های مطالعه فرصت مطالعاتی نوروز ۱۴۰۲ ـ مناطق ۱۵ گانه ۲۹ اسفندماه لغایت ۱۲ فروردین ماه

منطقهنام مرکزآدرستلفن تماس
منطقه ۲سالن مطالعه نیایش
سالن مطالعه اندیشه دهنو
سالن مطالعه قلمستان
خیابان امام خمینی، خیابان بابوکان
خیابان امام خمینی، خیابان ولی عصر( محله دهنو)، کوچه حسینیه
خیابان امام خمینی، پارک قلمستان
۳۳۲۴۸۳۵۳
۳۳۸۵۷۰۱۵
۳۳۳۱۷۰۸۰
منطقه ۵کتابخانه شهید طاهری
سالن مطالعه میر عماد
خیابان حسین آباد، جنب مسجد اعظم
سپاهان شهر، بلوار غدیر، خیابان ایثار، خیابان سپیدار
۳۶۲۴۰۳۷۵،۳۶۲۹۳۹۲۲
۳۶۵۱۰۵۳۲،۳۶۵۱۰۵۷۸
منطقه ۶سالن مطالعه حضرت قائم (عج)
سالن مطالعه بانو امین
سالن مطالعه کوی امام
خیابان سجاد، خیابان حضرت قائم (عج)، خیابان مسرور
خیابان سجاد ، ابتدای خیابان شهید کیانی
خیابان هزار جریب ، خیابان خسرو پور ، خیابان فاتح
۳۶۳۰۸۸۶۳
۳۶۶۰۶۵۶۲
۳۶۶۸۱۸۳۰
منطقه ۷کتابخانه طغرایی
کتابخانه شهرک کاوه
خیابان کاوه ، خ ۲۲ بهمن ، پارک میخک
خیابان کاوه ، شهرک کاوه ، خیابان نظامی گنجوی،پارک اندیشه
۳۴۶۵۷۱۷۴
۳۴۵۰۵۱۲۶
منطقه ۸سالن مطالعه گل محمدی
سالن مطالعه فیض
سالن مطالعه جابر انصاری
خیابان رباط دوم ، پارک گل محمدی
خیابان امام خمینی (ره)، خیابان شهیدان کاظمی، محله کوجان
خیابان جابرانصاری، روبروی شهردای منطقه۸ ، پارک بهشت
۳۴۴۳۳۲۲۲
۳۳۳۱۸۳۳۶
۳۴۴۰۰۴۹۳
منطقه ۱۰کتابخانه راغب اصفهانی
کتابخانه بانو صفارزاده
سالن مطالعه پروین اعتصامی
خیابان عسگریه، خیابان دشتستان، کوچه خوشاب
خیابان گاز، خیابان فجر، میدان فتح، ابتدای خ.شهید آیت
خیابان پروین، روبروی شهرداری منطقه ۱۰
۳۲۲۹۱۷۷۸
۳۵۸۱۶۳۲۲
۳۵۵۷۰۱۳۹
منطقه ۱۱سالن مطالعه درخشانخیابان امام خمینی (ره)، خیابان درخشان۳۳۳۴۰۱۰۰
منطقه ۱۲سالن مطالعه ملک شهر
سالن مطالعه معرفت
ملک شهر، خیابان ۱۷ شهریور، پارک ملتملک شهر، شهرک نگین، میدان فیروزه، خیابان معرفت
۳۴۲۲۰۱۱۸
۳۴۳۱۲۱۸۱
منطقه ۱۳سالن مطالعه شفق
سالن مطالعه قائمیه
سالن مطالعه امامت
سالن مطالعه امیریه
کتابخانه رودکی
اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، کوی گلستان
انتهای خیابان قائمیه، کوچه میاندوآب
بلوار کشاورز ، خیابان کشاورز، بلوار دکتر حسابی
کوی امیریه، خیابان ششم، داخل فضای سبز
خیابان سیمین، خیابان باغ زیار، خیابان سید عظیم
۳۷۷۸۳۹۶۵
۳۷۸۰۳۸۲۸
۳۷۷۷۱۱۸۰
۳۷۸۱۳۷۳۸
۳۷۷۵۶۸۱۴،۳۷۷۷۷۷۱۳
منطقه ۱۴سالن مطالعه سودان زینبیهمیدان لاله، لاله شمالی، خیابان سودان۳۵۵۶۹۷۸۹
منطقه ۱۵کتابخانه کوثرخیابان جی، خیابان مسجد علی جنب پارک۳۵۲۱۲۴۷۴