چهارشنبه 7 اسفند 1398 14:46
هفته کتاب های هنری در خانه ی هنرمندان ایران

تهران-نمايشگاه كتب تخصصي هنر تحت عنوان «هفته كتاب هاي هنري» از ۲ تا ۸ مهر در خانه ي هنرمندان ايران برگزار مي شود.خانه هنرمندان ايران در نظر دارد نمايشگاه كتب تخصصي هنر تحت عنوان «هفته كتاب هاي هنري» را به مدت يك هفته برگزار كند،
پرینت