جمعه 2 اسفند 1398 15:26
کتابخانه ملی دیجیتالی در نیمه دوم سال جاری راه‌اندازی می‌شود

دکتر اسحق صلاحی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ضمن ارائه آماری درخصوص افزایش بیش از 4 درصدی پهنای باند اینترنت این سازمان در پنج سال گذشته از راه اندازی کتابخانه ملی دیجیتالی در نیمه دوم سال جاری خبر داد.دکتر اسحق صلاحی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار لیزنا درباره پیاده سازی فناوری های نوین در کتابخانه ملی گفت: ما به دنبال ایجاد کتابخانه ملی دیجیتالی هستیم، مقدمات اولیه آن فراهم شده است و با مرکز ملی فضای مجازی کشور تعاملاتی برقرار شد و امیدواریم در شش ماه دوم سال جاری در کشور راه اندازی اولیه آن انجام شود.

رشد بیش از دو برابری در حوزه تولید منبع دیجیتالی: رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تصریح کرد: تا پایان سال 90 تعداد منابع اسکن شده کتابخانه ملی 71 هزار و 550 عنوان در حدود 6 میلیون و 488 هزار صفحه بوده است که این رقم تا تاریخ 17 شهریور 1392 به 146 هزار و 764 عنوان منبع معادل 22 میلیون و 825 هزار صفحه شده است. او افزود: سازمان رشد بیش از دو برابر در حوزه تولید منبع دیجیتالی داشته است که در واقع انقلابی در این زمینه اتفاق افتاده است.وی تصریح کرد: برای تبدیل شدن به هاب دانش ملی لازم است که خدمات مجازی و امکانات سایت سازمان گسترش یابد.دکتر صلاحی در پایان درباره اخذ مجوز هیأت امنا برای استخدام کتابدار به خبرنگار لیزنا گفت: این موضوع در حال پیگیری است و پس از نهایی شدن حضور دو عضو هیأت امنا بررسی می گردد؛ چرا که برای برنامه 5 ساله برنامه ریزی شده است.
پرینت