جمعه 2 اسفند 1398 16:15
افتخاري ديگر براي شهرمان اصفهان

آرشیوي از مطبوعات اصفهان مربوط به دوران ناصرالدين شاه قاجار تاكنون  که 2 سال پیش از کتابخانه عمومی صائب تبریزی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی تهران ارسال گردیده بود و امكان بازگشت آن ميسر نبود با تلاش سياستگذاران شهري ،  سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ، معاونت فرهنگي و هنري سازمان ، اداره امور كتابخانه ها  و همچنین سازمان اسناد و کتابخانه ملی شعبه اصفهان به كتابخانه مركزي منتقل شد. اداره امور كتابخانه ها ضمن عقد تفاهم نامه اي با دفتر اسناد كتابخانه ملي شعبه اصفهان موجبات بازگشت اين مجموعه، همچنين دريافت كتب اهدايي از دفتر اسناد را فراهم آورد.

اين دستاورد عظيم تاريخ، تمدن و فرهنگ پرفراز و نشيب اصفهان را نمايان ساخته و يكي از غني ترين آرشيوهاي مطبوعاتي ايران به حساب مي آيد. اين آرشيو با مجموعه اي بالغ بر 10.0000 جلد و تقريبا 5.000.000 صفحه از نشريات و روزنامه هاي اصفهان مربوط به دهه هاي 20، 30، 40 و 50 مي باشد.

 جهت اشاعه اطلاعات مربوط به اين مجموعه لازم است در بازه زماني 6 الي 9  ماهه كليه اطلاعات مربوطه سازماندهي گردد تا بتوان اين منابع را در اختيار مخاطبين و پژوهشگران قرار داد.
پرینت