پنجشنبه 8 اسفند 1398 10:12
نزدیک به یک میلیون منبع مطالعاتی در کتابخانه‌های وابسته آستان قدس

منابع کتابخانه‌های وابسته آستان قدس رضوی در شهرستان‌ها، اعم از دست‌نویس‌های کهن، کتاب‌های چاپ سنگی، کتاب‌های چاپی و منابع دیداری و شنیداری به مرز یک میلیون منبع رسید.به گزارش لیزنا، معاون امور کتابخانه‌های وابسته این سازمان از وجود بیش از 970 هزار منبع مطالعاتی در کتابخانه‌های وابسته آستان قدس رضوی در شهرستان‌ها خبر داد.مهدی قیصری نیک درباره منابع مطالعاتی این کتابخانه‌ها بیان کرد: «این منابع، شامل بیش از هفت هزار دست‌نویس کهن، هشت هزار و ششصد کتاب چاپ سنگی، بیش از 23 هزار حلقه منابع دیداری و شنیداری و بیش از 931 هزار کتاب چاپی است».وی با اعلام این که بیست کتابخانه وابسته در سطح کشور و یک کتابخانه در کشور هندوستان، زیر نظر آستان قدس رضوی فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: «این کتابخانه‌ها، با سی هزار متر مربع زیربنا و افزون بر پنجاه سالن مطالعه، خدمات ارزنده‌ای به پژوهشگران رشته‌های گوناگون ارائه می‌کنند».مهدی قیصری نیک از کتابخانه وزیری یزد به عنوان قدیم‌ترین کتابخانه وابسته این سازمان در شهرستان‌ها نام برد و گفت: «این کتابخانه که در سال 1348 شمسی تأسیس شده است، هم‌اکنون با 228 هزار منبع مطالعاتی، بیشترین منابع را در میان کتابخانه‌های وابسته این سازمان در شهرستان‌ها در اختیار دارد».معاون امور کتابخانه‌های وابسته آستان قدس رضوی، در پایان یادآور شد: «کتابخانه‌های وابسته، در قالب فرهنگ‌سرا، مجتمع فرهنگی، کتابخانه و ... در شهرستان‌هایی چون تهران، یزد، کرمانشاه، شوشتر، بروجرد، بیرجند، قوچان، سرخس و ... در طول سال گذشته به بیش از دو میلیون و ششصد هزار نفر، خدمات مطالعاتی و پژوهشی ارائه کردند که این تعداد، همواره رو به افزایش است».پرینت