یکشنبه 4 اسفند 1398 10:25
افزایش سهم ایران از کل تولید علم دنیا

 
براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه وب آو ساینس تامسون رویترز‌(آی.اس.آي) توليدات علمی ايران در سال ۲۰۱۶ ميلادی در مقايسه با سال قبل رشدی برابر با ۴/۰ درصد داشته است.

 

 

به گزارش لیزنا، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) اظهار داشت: در سال ۲۰۱۶ ميلادی سهم جمهوری اسلامی ایران از کل تولید علم دنیا ۸/۱٪ (یک ممیز هشت دهم درصد)، از کل مجلات دنیا ۹/۱٪ (یک ممیز نه دهم درصد) و از کل کنفرانس های دنیا ۴/۰٪ (چهار دهم درصد) می باشد. در سال ۲۰۱۵ سهم ایران از کل تولید علم دنیا ۴/۱٪ (یک ممیز چهار دهم درصد) بود و در همین سال کشور ۶/۱٪ (یک ممیز شش دهم درصد) از مقالات مجلات دنیا را تولید کرد. همچنین در سال ۲۰۱۵ ميلادی سهم ایران از کل کنفرانس های دنیا ۴/۰٪ ( چهار دهم درصد) بود.

 وی افزود: درحالی‌که سهم ایران از کل علم دنیا افزایش قابل‌ملاحظه ای داشته و در سال ۲۰۱۶ ميلادی نسبت به سال ۲۰۰۰ ميلادی ۱۸ برابر شده است، اما سهم ایران از کل مقالات کنفرانس‌های دنیا تنها چهار برابر افزایش‌یافته است. درسال ۲۰۰۰ ميلادی مقالات کنفرانس‌ها یک‌پنجم تولید علم کشور را تشکیل می‌داد. این رقم در سال ۲۰۰۶ ميلادی به بالاترین میزان خود رسید، به‌نحوی‌که مقالات کنفرانس یک‌سوم از تولید علم کشور را در بر می‌گرفت. هرچند در سال ۲۰۰۸ ميلادی  سهم ایران از کنفرانس‌های دنیا به ۲۷٪ رسید و نسبت به سال ۲۰۰۶ ميلادی یک رشد منفی ۲٪ داشت، اما سهم ایران از کل کنفرانس‌های دنیا بیش از سهم کشور از تولید علم دنیا شد.  

دهقانی ادامه داد: از سال ۲۰۰۹ ميلادی سهم ایران از مقالات حاصل مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی کاهش یافت. در این سال ۲۰٪ از کل تولید علم کشور حاصل مقالات کنفرانس‌ها می‌گردید. در سال ۲۰۱۰ ميلادی سهم ایران رقم به ۱۶٪ و در سال ۲۰۱۱ میزان آن به ۱۴٪ رسید. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۱۰٪ و در سال ۲۰۱۴ به ۷٪ و در سال ۲۰۱۵ به ۴٪ رسید. 

 

 سرپرست ISC خاطرنشان ساخت: سهم ایران از کل مقالات منتشرشده در معتبرترین مجلات بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ ميلادی نسبت به سال ۲۰۰۰ ميلادی  ۱۹ برابر شده است. ایران در سال ۲۰۰۰ ميلادی تنها ۱/۰٪ (یک‌دهم درصد) از کل مقالات مجلات دنیا را تولید می‌کرد، درحالی‌که این سهم در سال ۲۰۱۶ به ۹/۱٪ ( یک ممیز نه‌دهم) رسیده است.  

 

 

 وی ادامه داد: در خلال سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ ميلادی، سهم تولید علم بین‌الملل ایران حاصل از مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی به‌طور متوسط حدود ۱٪ ( یک درصد)  بوده است، اما این رقم در حال حاضر به زیر ۵/۰٪ (نیم درصد) رسیده است.

   دکتر دهقانی در پايان اظهار داشت: سهم ایران از کل کمیت علم دنیا در سال ۲۰۱۶ ميلادی در مقایسه با سال ۲۰۰۰ میلادی ۱۸ برابر شده است. سهم ایران از کل تولید علم دنیا تا سال ۲۰۰۶ ميلادی تنها ۵/۰٪ (نیم درصد) بود. در سال ۲۰۱۵  ميلادی سهم ایران نسبت به سال ۲۰۱۴ ميلادی به میزان ۱/۰٪ (یک‌دهم درصد) افزایش یافت و در سال ۲۰۱۶ ميلادی نیز تاکنون سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا ۸/۱٪ (یک ممیز هشت‌دهم) است.   
پرینت