پنجشنبه 8 اسفند 1398 10:47
نویسندگان امروزی کتاب کودک، جادوی قلم آذر یزدی

فاطمه مرتضایی فرد عضو شورای کتاب کودک و کارشناس ادبیات کودک گفت: آذریزدی فردی بود که جرات نوشتن را به بسیاری از نویسندگان این عرصه هدیه داد.

 

فاطمه مرتضایی فرد عضو شورای کتاب کودک، کارشناس ادبیات کودک و مدرس بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار لیزنا با توجه به سالگرد فوت پدر داستان نویسی ایران (مهدی آذریزدی) درباره ارزش فعالیت های وی گفت: به حق می توان گفت که مهدی آذریزدی در امر بازنویسی و بازآفرینی کتاب برای مخاطب کودکان و نوجوان یکی از پیشگامان و پیشتازان بوده است.


وی با بیان اینکه آذریزدی تأثیری شگرف بر داستان نویسی داشته است، افزود: ارزش کار مهدی آذریزدی بیشتردرحوزه بازنویسی و بازآفرینی بوده است.


عضو شورای کتاب کودک در خصوص تاریخچه فعالیت های آذریزدی عنوان کرد: او مجموعه آثارش را دردهه ۳۰ تألیف و منتشرکرده، در سال ها یی که نه تنها ادبیات کودک بلکه نظام آموزش و پرورش هم درموقعیت خوبی قرار نداشت و کودک جایگاه راستین خود را پیدا نکرده بود در واقع تأثیر آذریزدی از ۲ منظر بود یکی اینکه بسیاری از بزرگسالان وکهنسالان امروز از جمله نویسندگان، خواندن در کودکی را با آثار آذریزدی شروع کردند ودیگر اینکه پس ازاو نویسندگان بسیاری به بازنویسی و بازآفرینی آثار کهن و کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان پرداختند .


مرتضایی فرد با اشاره به اینکه آذریزدی به سایرین جرأت، شهامت و اعتماد به نفس داد تا دست به قلم ببرند، بیان کرد: وی معتقد بود که ادبیات فارسی برای بازنویسی بسیار غنی است و توانایی رویارویی با ادبیات ترجمه شده را دارد؛ البته تقویت و رشد داستان نویسی در بخش تألیف متأثر از عوامل دیگری هم بوده که تغییر نگرش در پرورش کودک، تغییر در نظام آموزش و پرورش، تأسیس شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و...را می توان نام برد .

کارشناس ادبیات کودک در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر کارهایی مثل کار آذریزدی در حال تولید است یا خیر؛ گفت: بله در حال حاضر هم ناشران و هم نویسندگان زیادی به تألیف و بازنویسی و نشر آثار کهن پرداختند ولی متأسفانه همه از کیفیت ادبی خوبی برخوردار نیستند .


وی ادامه داد: نکته دیگری که در بحث کتاب کودک و نوجوان مطرح شده و تکرار آن بسیار به چشم می خورد، تصویرگری ضعیف آثار بوده که از نکات منفی به شمار می آید اما در این میان به آثار با ارزشی هم بر می خوریم که سبب شده تا ادبیات غنی فارسی زنده نگه داشته شود .
پرینت