پنجشنبه 30 آبان 1398 18:18
همایش ملی «مالکیت فکری در کتابخانه های دیجیتالی»

به گزارش لیزنا، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، دومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی را با عنوان «مالکیت فکری» مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۵، در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، برگزار می کند.

ظهور فناوری های نوین ارتباطی اگرچه بر میزان و سرعت دسترسی عموم به منابع اطلاعاتی افزوده است اما به موازاتش در نقض گسترده حق مؤلف هم تاثیر داشته است.با توجه به گذشت حدود یک دهه از فعالیت کتابخانه های دیجیتالی در کشور نیاز به بازنگری در عملکرد فعالیت‌های حقوقی و اجرایی صورت گرفته در این زمینه در کشور لازم است.

بر این اساس این کنفرانس با هدف بررسی چالش ها و مسائل موجود در دسترسی پذیری منابع اطلاعاتی در کتابخانه های دیجیتالی و ارتقاء جایگاه حق مؤلف در کشور و حمایت از مالکیت فکری وفرهنگ سازی در استفاده از آن  برگزار خواهد شد.صاحبنظران و اندیشمندان مالکیت فکری در کتابخانه های دیجیتالی می توانند اصل مقالات پژوهشی و کاربردی خود را در یکی از محورهای اعلام شده به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

 زمان و شیوه ارسال مقالات متعاقبا اعلام خواهد شد.

لازم به توضیح است گزارش فعالیت های اجرایی و کاربردی در حوزه های پیاده سازی و بهره گیری از حق مؤلف در کتابخانه های دیجیتالی از امتیاز ویژه ای برای ارائه برخوردار خواهند بود.

از جمله محورهای اعلام شده همایش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 کتابخانه های دیجیتالی و سیاستگذاری مالکیت فکری

سیاستگذاری مالکیت فکری درمراکز حقوقی، صنعتی و دانشگاهی

سیاستگذاری مالکیت فکری و توسعه پایدار در کسب و کارهای مرتبط با اطلاعات

نظام مالکیت فکری و نیازهای بومی

نقش نظام مالکیت فکری در راهبردهای ملی

نقش و جایگاه قوای سه گانه مجریه، مقننه، قضائیه، در سیاست گذاری مالکیت فکری

آینده سیاستگذاری مالکیت فکری

 کتابخانه های دیجیتالی و حقوق مؤلف

حقوق مؤلف و کاربرد آنها در کتابخانه های دیجیتالی

حقوق مؤلف و نشر الکترونیک

حقوق مؤلف و اقتصاد کتابخانه دیجیتال

حقوق مؤلف و اقتصاد نشر الکترونیک

حقوق مؤلف و کنسرسیوم های کتابخانه های دیجیتالی

نارسایی های قوانین حقوق مؤلف برای کتابخانه های دیجیتالی

 کتابخانه های دیجیتالی و مدیریت مالکیت فکری

بازتولید اطلاعات و قوانین مالکیت فکری

مدیریت حقوق دیجیتالی (DRM)

استانداردهای فراداده های حقوقی و مالکیت فکری

چالش ها و مشکلات مدیریت مالکیت فکری

راهکارهای ارتقاء مدیریت مالکیت فکری

 کتابخانه های دیجیتالی و فناوری های مالکیت فکری

فناوری های امنیت محتوا

فناوری های امنیت سکو و زیرساخت

 فناوری های هوشمند سازی مالکیت فکری

سیستم ها و پروتکل های مدیریت مالکیت فکری

قابلیت های مرتبط با مالکیت فکری در نرم افزارهای کتابخانه های دیجیتالی

حقوق مؤلف و سازوکارهای حفاظت دیجیتالی

 کتابخانه های دیجیتالی و جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات

حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

حقوق جانبی در نرم افزارها و ابزارهای فناورانه

حقوق جانبی در محیط الکترونیکی

حقوق مالکیت بین فراهم کنندگان خدمات اینترنتی و تولید کنندگان محتوا

نارسایی های قوانین ایران در حوزه فناوری اطلاعات

 کتابخانه های دیجیتالی و حقوق ذینفعان

حقوق کاربران در قوانین ملی و بین المللی

حریم خصوصی و امنیت کاربران

دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین مرتبط

حقوق مؤلف و توزیع کنندگان اطلاعات

استثناهای حقوق مؤلف در استفاده منصفانه

 حقوق ناشران الکترونیکی

اطلاع رسانی ایران، دومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی را با محوریت «مالکیت فکری» برگزار می کند
پرینت