شنبه 10 اسفند 1398 7:21
سخنرانی «شناخت انسان در پژوهش تعامل انسان- رایانه»

      به گزارش لیزنا، مجموعه سخنرانی های با عنوان «آشنایی با کاربردهای شناخت انسان در پژوهش های تعامل انسان- رایانه» در دانشگاه فردوسی برگزار می شود. این مجموعه سخنرانی ها عبارت از «مقدمه ای درباره ردیاب چشمی»، « پرتکل بلند اندیشی گذشته نگر»، « احساس، هیجان و عاطفه در بازیابی اطلاعات»، « مروری بر خصوصیات و توانمندی های کاربران (سبک های شناختی، ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری)» و «روش های کمی، کیفی و آمیخته در پژوهش های تعامل انسان- رایانه» است.

نشست «مقدمه ای درباره ردیاب چشمی (Eye tracking)» مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۵ از ساعت ۹ الی ۱۰ با تدریس مهدی زاهدی نوقابی، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

نشست «پروتکل بلند اندیشی گذشته نگر» مورخ ۲۷ اردیبهشت ساعت ۹ الی ۱۰ با تدریس مهدی زاهدی نوقابی، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. 

نشست «احساس، هیجان و عاطفه در بازیابی» مورخ ۸ خرداد ۹۵ ساعت ۹ الی ۱۰ با تدریس دکتر حسن بهزادی، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی در این دانشگاه برگزار می شود.

نشست «مروری بر خصوصیات و توانمندی های کاربران» مورخ ۹ خرداد از ساعت ۹ الی ۱۰ با تدریس دکتر حسن بهزادی و مهدی زاهدی برگزار می شود.

نشست «روش های کمی، کیفی و آمیخته در پژوهش های تعامل انسان- رایانه» مورخ ۱۱ خرداد ساعت ۹ الی ۱۰ با تدریس دکتر حسن بهزادی و مهدی زاهدی نوقابی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد
پرینت