پنجشنبه 8 اسفند 1398 11:36
انتقال بخش دیگری از کتابخانه پدر جغرافیای ایران به مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

بخشی دیگر از کتابخانه و مجموعه دکتر محمد حسن گنجی پدر جغرافیای نوین ایران به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی منتقل شد.به گزارش لیزنا، کتابخانه و آثار دکتر محمد حسن گنجی، بنیان‌گذار دانش جغرافیای نوین با عنوان «گنجینۀ گنجی»، با سفارش شخص ایشان به مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) منتقل شد.دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ مشاور عالی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی در این باره گفت:  پیش از این قسمتی از کتاب های دکتر گنجی در سال 1389، طی نامه ای خطاب به آقای بجنوردی ریاست مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به مرکز منتقل شده و در مجموعه دکتر گنجی نگهداری می شود.
پرینت