دوشنبه 28 بهمن 1398 8:32
کنفرانس «وب معنایی در کتابخانه ها» برگزار می شود

     به طور کلی کنفرانس «وب معنایی در کتابخانه ها» به بررسی کاربرد داده های پیوندی آزاد در ارائه پروژه های پژوهشی در علوم کاربردی، کاربردهای صنعتی و کاربرد داده های پیوندی آزاد در حوزه های دیگر می پردازد. مخاطبان کنفرانس مزبور، متخصصان و توسعه دهندگان فناوری اطلاعات، کتابداران و پژوهشگران هستند.

محورهای پیشنهادی کنفرانس «وب معنایی در کتابخانه ها» شامل موارد ذیل است:

 پروژه ها و نرم افزارها

-          یکپارچه سازی داده های پیوندی آزاد در نرم افزارهای کتابخانه ای تولید شده

-          مستندسازی و نظام های سازماندهی دانش (اصطلاحنامه ها، طرح های رده بندی، هستان شناسی ها)

-          استفاده مجدد از داده های پیوندی  منتشر شده کتابخانه ای و استفاده از داده ها برای منابع دیگر (mash-ups)

-          بازنمون و مصور ساختن داده های پیوندی آزاد

-          محیط کاربر نهایی برای تعامل با داده های پیوندی آزاد مانند حاشیه نویسی

-          روش gamification در رویکرد به دست آوردن اطلاعات از طریق مردم (crowdsourcing) با استفاده از منابع داده های پیوندی آزاد

-          داده های پژوهشی پیوندی

فناوری

-          افزایش تولید داده های معنایی

-          شناسایی موجودیت های برچسب زده شده

-          تغییر، یکپارچه سازی، افزایش، برنامه ریزی و تعامل پیوندی داده ها

-          مدیریت جریان داده

-          جستجو و بازیابی اطلاعات

-          خواندن و نوشتن داده های پیوندی

-          داده های پیوندی و نظام های کتابخانه ای

استانداردها و بهترین تجارب

-          استانداردهای وب آزاد مرتبط با کتابخانه ها

-          پروفایل های کاربردی و منشاء اطلاعات

-          به روزرسانی و همگام سازی منابع داده ای

-          حفاظت و ثبات

-          گواهی های داده های آزاد

 علاقه مندان به شرکت در این کنفرانس می توانند چکیده طرح های پیشنهادی خود را تا ۸ می ۲۰۱۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵) در سایت کنفرانس بارگذاری نمایند. 
پرینت