پنجشنبه 8 اسفند 1398 10:29
دریافت 4 هزار شاپا از کتابخانه ملی

از ابتدای تاسیس مرکز ملی شماره استاندارد بین المللی پیایندها(شاپا) تعداد 4 هزار و 191 عنوان نشریه، شماره دریافت کردند.به گزارش لیزنا، مرکز ملي شاپا يکي از 88 مرکز ملي عضو شبکه بين المللي آی اس. اس. ان  ( ISSN) است که در سال 1380 با مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تاييد هيات وزيران در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران تاسيس شد. رکز بين‌المللي آی اس. اس. ان. و تمامي مراکز ملي مرتبط با آن، از جمله مرکز ملي شاپا، از نهادهاي وابسته به يونسکو محسوب مي شوند و وظیفه دارند پيايندهاي منتشر شده در کشورهاي متبوع را شناسايي و به آنها شماره شناسايي منحصر به فردي به نام شاپا اختصاص دهند.تعداد شاپاي اختصاص داده شده به پيايندهاي هر کشور، به معنای تعداد نشريات منتشر شده در آن کشور است و يکي از شاخص هاي مهم تعيين توسعه يافتگي فرهنگي کشور در آمارهاي يونسکو به شمار مي رود. مرکز ملي ايران از لحاظ عملکرد در بين کشورهاي منطقه پس از ترکيه در رتبه دوم قرار دارد.
پرینت