پنجشنبه 30 آبان 1398 18:17
انتخاب برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال

۱۰ اثر در بیست و سومین دوره جایزه جهانی کتاب سال برگزیده شدند.

به گزارش لیزنا، محسن جوادی، دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال با بیان اینکه داوری های بیست و سومین دوره جایزه جهانی کتاب سال رو به اتمام است، گفت: تا کنون ۱۰ اثر به عنوان آثار برگزیده در این دوره از جایزه جهانی کتاب سال انتخاب شده اند.

 محسن جوادی بیان کرد: این ۱۰ اثر برگزیده از کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، آلمان، فرانسه، روسیه و .... هستند. ۲۵۲ اثر به مرحله نخست داوری راه یافت و حجم قابل توجهی از این آثار در داوری های دور نخست حذف شدند و مابقی به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند. وی درباره حضور نویسندگان این کتاب ها در ایران گفت: این نویسندگان قطعا باید حضور داشته باشند اما در حال حاضر مشخص نیست که چند نفر از آن ها حضور قطعی خواهند داشت.
پرینت