جمعه 2 اسفند 1398 16:54
نهمین مجمع عمومی ادکا برگزار شد

نهمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) امروز (چهارشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۴) در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش لیزنا، در ابتدای این مراسم، مهدی رحمانی دبیر ادکا به ارائه گزارشی از عملکرد اتحادیه در سال گذشته پرداخت. سپس عبداللهی، نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران به ارائه سیاست‌های جدید وزارت علوم در مورد اتحادیه ها پرداخت. در ادامه اساسنامه جدید ادکا مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب مجمع عمومی رسید.

 در بخش بعدی برنامه انتخابات برگزار شد و ده نفر در شورای مرکزی و دو نفر در بخش بازرسان کاندیدا شدند و نتایج به شرح زیر اعلام شد:

 اعضای شورای مرکزی

 • مهدی رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 • زهرا امیری دانشجوی کارشناسی دانشگاه زابل
 • پریا احمدپور دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • حسن نصیرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قم
 • اکبر فرمانلو لیلاب دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
 • مهران محمدپور دانشجوی کارشناسی دانشگاه سمنان
 • یاسر خلفی دانشجوی کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 اعضای علی البدل 

 • زهرا عطارزاده دانشجوی کارشناسی دانشگاه الزهرا
 • فائزه ابراهیمی دانشجوی کارشناسی دانشگاه قم واحد خواهران
 • زهرا اسلامی دانشجوی کارشناسی دانشگاه شاهد

 کمیته بازرسان ادکا

 •  آرزو قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •  احمد ورناصری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

 در پایان مجمع اولین جلسه هیئت مدیره ادکا ۹ برگزار شد و مهدی رحمانی به عنوان دبیر دوره جدید ادکا معرفی شد.  گفتنی است، در نهمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) حضور نمایندگان بیش از ۱۵ دانشگاه سراسر کشور بود. همچنین علاوه بر دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی پیام نور، دانشگاه آزاد و کتابداری پزشکی حضور داشتند.
پرینت