دوشنبه 28 بهمن 1398 8:30
تلاش آموزش و پرورش برای احیای سمت کتابدار

مدیر کل فرهنگی وهنری آموزش و پرورش از تلاش این نهاد برای احیای پست کتابدار خبر داد.

مهدی علی‌اکبرزاده مدیر کل فرهنگی وهنری آموزش وپرورش در گفتگو با خبر نگار لیزنا در خصوص اهمیت سمت کتابدار و جایگاه آن در مدارس با اشاره به اینکه حذف این سمت در گذشته صلاح نبوده است، گفت: امروزه که با مسایلی مبنی بر تقویت مطالعه مواجه هستیم، این سمت بسیار مفید و کارساز خواهد بود. وی در ادامه گفت: طی جلساتی که در نهضت مطالعه مفید طی چند ماه گذشته انجام شده است برای احیای پست کتابدار لایحه ای تنظیم شده که  دلایل اهمیت توجه به این سمت نیز در آن ذکر گردیده است و این لایحه به مراجع ذیربط ارسال شد.

 علی‌اکبر زاده با بیان اینکه احیای مجدد پستی حذف شده کاری زمان بر است، تصریح کرد: با توجه به شرایط حاضر که سیاست انقباضی و کوچک کردن نظام اداری را نشان می دهد، از سرگیری فعالیت کتابداران مشکل است البته وی این مساله را نیز یادآور شد که آموزش و پرورش به اهمیت این سمت واقف است و پیگیری احیای مجدد آن را در دستور کار خود قرار داده است. مدیر کل فرهنگی وهنری آموزش وپرورش سمت کتابدار را برای تقویت و پیشرفت تقویت مطالعه مهم دانست و گفت  این تفکر اشتباهی است که کتابدار را صرفا ارایه دهنده کتاب میدانند چراکه کتابداران در هدایت و آشنایی دانش آموزان با کتاب تاثیر بسزایی دارند و با فناوری اطلاعات و آشنایی کامل بر مسایل مربوط به کتاب شرایط بهتر برای مطالعه را ایجاد می کنند.

 علی‌اکبر زاده هم چنین درخصوص تفاهم نامه ای که بین آموزش و پرورش و سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای گسترش همکاری میان این دو نهاد انجام شد بیان کرد: کتابخانه ملی نهادی تخصصی در زمینه کتاب و کتابداری است بنابراین از نظر حمایت های کمی و کیفی یعنی توسعه کتابخانه ها و آموزش متولیان این امر تاثیر بسیاری دارد. وی تاکید کرد: با مشارکت نهاد های مربوطه باید در جهت ایجاد کتابخانه های درخور نهاد بزرگ آموزش وپرورش با بیش از ۱۴ میلیون مخاطب تلاش شود.  مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش در پایان یادآور شد: در حال حاضر کتابخانه های مدارس با به کارگیری کتابیاران که از میان دانش آموزان علاقه مند انتخاب می شوند؛ فعالیت می کند. وی این مساله را هم یادآور شد که بیش از ۱۲۰ هزار نفر در سطح کشور به عنوان کتابیار فعالیت می کنند  که این افراد در جلوگیری از عدم فعالیت کتابخانه مدارس اثر مهمی داشته اند.
پرینت