یکشنبه 4 اسفند 1398 11:45
بسته حمایت از اهداف توسعه پایدار

ایفلا بسته ای جدید به منظور حمایت و پشتیبانی از برنامه های توسعه ملی در حوزه ی دسترس پذیری اطلاعات منتشر ساخت.

به گزارش لیزنا، براساس چشم انداز نهایی شده سال ۲۰۳۰، این چشم انداز براساس نیازهای آتی افراد جامعه  طراحی شده و نیازهای آنان را تامین می کند.

 کتابخانه ها نقش مهمی را در توسعه کشورها ایفا می کنند. ایفلا بسته جدیدی را منتشر ساخته است که به سیاستگذاران ملی و منطقه ای کمک کرده و دسترس پذیری به  کتابخانه ها و اطلاعات را به عنوان بخشی از برنامه توسعه ملی و منطقی به شمار آورده است.

 کتابخانه ها باید پیشرفت های ذکر شده در چشم انداز ۲۰۳۰ را در دستور کار خود قرار دهند. ایفلا موسسات و انجمن های کتابداری را به این مهم تشویق می کند. اگرچه اهداف توسعه پایدار (SDGs) اهدافی جهانی هستند، اما هر کشوری مسئول توسعه و اجرای راهبردهای ملی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.

 در برنامه های جدید مرتبط با توسعه پایدار، جامعه کتابخانه در هر کشوری فرصتی آشکار برای برقراری ارتباط با رهبران دولت دارند و می توانند نقش و جایگاه کتابخانه ها را در پیشبرد اولویت ها و اهداف توسعه پایدار نشان دهند.

 چشم انداز توسعه پایدار ۲۰۳۰ در سپتامبر ۲۰۱۵ در سازمان ملل متحد تایید شد. ایفلا به طور فعال در روند ایجاد اهداف توسعه پایدار طی سال های گذشته نقش داشته و دسترسی به اطلاعات، فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و سواد جهانی را در تمام نقاط جهان دستور کار خود قرار داده است.

 علاقه مندان برای مشاهده نسخه وبی این بسته می توانند به این لینک مراجعه کنند.
پرینت