چهارشنبه 7 اسفند 1398 14:20
انجمن كتابداري موفق شد بار دیگر رتبه A را کسب کند

مسعودی: انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني ايران موفق شد براي دومين سال پياپي رتبه A را از كميسيون انجمن هاي علمي كشور كسب كند.

فرامرز مسعودي، دبير كميته برنامه ريزي و ارزشيابي انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني ايران در اين خصوص به لیزنا گفت: در آخرين ارزيابي انجام شده از عملكرد انجمن كه در تابستان سال جاري انجام شده است، اين انجمن با كسب ۸۳۲ امتياز همچنان در رتبه A باقي ماند. 

وی افزود: هر ساله عملكرد و وضعيت سال قبل انجمن هاي علمي كشور طي فرآيندي توسط كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارزيابي و اعلام مي شود. در ارزيابي  ها، عملكرد انجمن ها در پنج حوزه مختلف كه شامل بيش از ۵۰ بخش و ۱۱۴ شاخص است مورد بررسي قرار مي گيرد. ارزيابي ها بر اساس اظهارنامه انجمن ها و مستندات خواسته شده از سوي كميسيون صورت مي گيرد. كار بررسي عملكرد انجمن ها در كميسيون، در صورتي كه مدارك و مستندات درست باشند و به موقع به كميسيون تحويل شوند، ظرف حدود يك ماه انجام و نتيجه اعلام مي شود.

 مسعودي بیان کرد: اگر انجمني پس از اعلام شروع فرآيند ارزيابي توسط كميسيون تازه بخواهد در صدد جمع آوري اطلاعات براي تدوين اظهارنامه و آماده كردن مدارك برآيد، قطعاً با محدوديت فرصت زماني و طولاني شدن فرآيند ارزيابي مواجه مي شود كه ممكن است موجب عدم انعكاس صحيح و دقيق عملكرد شده و در امتياز انجمن تاثير منفي بگذارد.  

دبير كميته برنامه ريزي و ارزشيابي انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني ايران افزود: به همين سبب برنامه ريزي ما در انجمن به گونه اي است كه در طول سال اطلاعات و مدارك لازم تهيه و هنگام اعلام كميسيون آن ها را جمع بندي و مطابق فرمت هاي خواسته شده تحويل مي دهيم. 

وي افرود: نتيجه اين برنامه ريزي ها و تداركات اين شد كه انجمن كتابداري و اطلاع رساني از ميان حدود ۳۵۰ انجمن نخستين انجمني باشد كه اظهارنامه و مدارك خود را به كميسيون تحويل مي دهد. 

مسعودي در خصوص كاهش امتياز انجمن نسبت به سال گذشته گفت: امتياز انجمن در سال گذشته بيش از ۹۰۰ امتياز بود ولي انجمن افت و كاهشي در فعاليت هاي خود نداشته ولي ممكن است كار بررسي و ارزيابي عملكرد و مستندات نسبت به گذشته كمي سختگيرانه تر شده باشد كه البته اگر چه امتياز كسب شده باز هم در گستره A قرار دارد ولي در صورتي كه كميسيون سخت گيري خود را بيشتر كند، انجمن قطعاً تلاش خود را افزايش خواهد داد تا امتيازهاي بيشتري كسب كند. وي افزود: البته برخي فعاليت ها هم ممكن است در بعضي سال ها با همان قوت قبل در انجمن انجام نشود كه موجب نوسان امتياز مي شود.

مسعودی به عنوان نمونه به موضوع همكاري انجمن با اتحاديه بين المللي كتابخانه هاي تخصصي براي تاسيس شعبه كشورهاي فارسي زبان شامل ايران، افغانستان و تاجيكستان توسط ايران اشاره كرد كه انجمن نتوانست مستندات قابل قبولي براي اين همكاري ها در سال ۱۳۹۳ به كميسيون ارائه دهد.

 وی تصریح کرد: به همين دليل ما در انجمن چه در هيئت مديره مركزي و چه در شاخه ها همواره تاكيد مي كنيم كه به اهداف و برنامه هاي تعيين شده براي انجمن پايبند باشند و اطلاعات، گزارش ها و مستندات مورد نياز را به موقع براي دبيرخانه برنامه ريزي و ارزشيابي كه مسئوليت مديريت عملكرد انجمن را به عهده دارد، ارسال كنند.
پرینت