شنبه 10 اسفند 1398 7:17
مجمع کتابخانه های بزرگ کشور نهادی صنفی است

رییس کتابخانه ملی گفت: مجمع کتابخانه های بزرگ کشور با نام اختصاری مکتب، نهادی صنفی است که وظیفه آن پیگیری، پشتیبانی، استانداردسازی، آموزش و هماهنگی و انسجام میان کتابخانه های بزرگ در کشور را برعهده دارد.

به گزارش لیزنا، سیدرضا صالحی امیری افزود: در حال حاضر سه هزار و ۲۰۰ کتابخانه در کشور داریم، اما حدود ۶۰ کتابخانه بزرگ تعریف شده اند. رییس سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران ادامه داد: ۶۰ کتابخانه بزرگ کشور با بیش از یکصد هزار جلد کتاب و فضایی مناسب، در حال سرویس دهی عمومی به متقاضیان هستند. 
صالحی امیری با اشاره به این که بنا داریم با دعوت از این ۶۰ مجموعه، سامان دهی صنفی انجام دهیم، اظهار امیدواری کرد که بتوان مجموعه مسایل، مشکلات و چالش های کتابخانه های بزرگ و کتابدارها را در سراسر کشور پیگیری و از طریق دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی رفع کرد.
وی افزود: با آغاز فعالیت اعضای موسس شامل ۹ مجموعه کتابخانه های آستان قدس رضوی ، آیت الله مرعشی نجفی، مجلس شورای اسلامی، دانشگاه تهران، علوم پزشکی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه ملی ایران تشکیل مجموعه صنفی «مکتب» در دست اقدام است. صالحی امیری به تشکیل دو نشست مجموعه کتابخانه های عمومی کشور اشاره کرد و از تصویب اساسنامه، انتخاب اعضای هیئت امنا و ساماندهی ساختاری این نهاد به عنوان دستاوردهای این جلسات نام برد. وی با بیان این که این مجموعه به حل مشکلات کتابخانه های بزرگ و نیز استانداردسازی ، آموزش، تهیه نرم افزارها، هماهنگی و انسجام میان کتابخانه های بزرگ در سراسر کشور کمک می کند، اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد فعالیت های جدی در این حوزه باشیم. 
پرینت