دوشنبه 28 بهمن 1398 8:33
آرشیو معنایی وب از مهمترین پروژه های کتابخانه ملی است

 رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در پنجمين همايش ملي آرشيوي با رويكرد «مديريت اسناد الكترونيكي»  با اشاره به دردست داشتن و راه اندازی پروژه آرشیو معنایی وب توسط کتابخانه ملی گفت: این پروژه، از پروژه های مهم سازمان است و با راه اندازی آن، نه تنها با جستجوی واژه بلکه با جستجوی معنای کلمات هم، اطلاعات مناسب در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.
پرینت