دوشنبه 28 بهمن 1398 8:33
خراسان شمالی، ششمین استان کتابخوان

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی: مردم استان خراسان شمالی از نظر امانت کتاب در رتبه ششم کشور قرار دارند.

به گزارش لیزنا، علی رحیمی، مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی  در جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز استان، عنوان کرد: امروزه توجه  مردم به کتاب و کتابخوانی افزایش پیدا کرده است، و این امر، مسئولیت ما را در  قبال ایشان افزایش داده است. وی افزود: یکی از بزرگترین مسئولیت های اعضای انجمن خیرین کتابخانه ساز استان وصل کردن این حلقه به یکدیگر و آشنا کردن خیرین با کتابخانه سازی است. 

رحیمی عنوان داشت: بزرگترین کتابخانه های کشور به همت خیرین و به منظور توجه به فرهنگ کتابخوانی ساخته شده و این نشان دهنده آن است که قبلاً در مقطعی از تاریخ به خیرین کتابخانه ساز کم توجهی شده است.وی عنوان داشت: مردم استان خراسان شمالی از نظر امانت کتاب در رتبه ششم کشور قرار دارند و از هر ۱۰۰ نفر ۸۸ نفر کتاب امانت می گیرند. او در ادامه سخنان خود بیان کرد: در سال جاری، ۱۱۰ میلیون تومان، کتاب اهدایی به اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی رسید که ۲۷ میلیون تومان از این کتابها، به دنبال پیگیری های استاندار محترم از مرکز به کتابخانه های عمومی اهداء شده و در مجموع،  ۱۸ هزار نسخه کتاب به انجمن خیرین کتابخانه ساز اهداء شده است.

 علی رحیمی با بیان اینکه با ورود خیرین در امر کتابخانه سازی بسیاری از مسائل برطرف می شود، گفت: توجه به اهداء گران کتاب باعث توجه به جامعه خیرین خواهد شد و کتابخانه ها نیز از یک نیروی بالقوه بهره مند خواهند شد.
پرینت