پنجشنبه 8 اسفند 1398 12:11
فرهنگ سازی به زور تانک

کتابخانه ای سیار به شکل تانک برای حمل کتاب که  قادر به حمل ۹۰۰ کتاب است توسط یک هنرمند آرژانتینی طراحی شده است.

به گزارش لیزنا، در جشن روز جهانی کتاب سون آپ به هنرمند آرژانتینی رائول لمساف (Raul Lemesoff) سفارش ساخت کتابخانه ای سیار به شکل تانک برای حمل کتاب داد. به همین منظور او با یک  فورد فالکون مدل ۱۹۷۹ اوراق شده کار خود را آغاز و از آن برای ساخت یک کتابخانه سیار جدید استفاده کرد.

 این کتابخانه  بر روی چهار چرخ با یک چارچوب بیرونی قراردارد و  قادر به حمل ۹۰۰ کتاب است. لمساف کتابخانه های نظامی طراحی شده توسط خود را به عنوان سلاح های آموزش جمعی می داند، او آنها را در اطراف خیابان های آرژانتین می راند و به هر کسی که کتابی می خواهد کتاب رایگان می دهد  و آنها قول می دهند که آن را بخوانند.
پرینت