یکشنبه 4 اسفند 1398 10:9
کتابخانه رایگان در هلند

پدیده کتابخانه کوچک یا کتابخانه رایگان در بسیاری از محله ها و مدارس هلند توسط مردم، در حال گسترش است.

به گزارش لیزنا، جرقه ایده کتابخانه رایگان زمانی زده شد که به دلیل بحران مالی که چند سالی است گریبانگیر اقتصاد کشورهای اروپایی و از جمله هلند شده است؛ در این راستا، دولت هلند تصمیم به بستن یا ادغام کتابخانه های شهری به منظور کاهش هزینه های دولتی گرفت. مردم نیز تصمیم گرفتند که خلأ ناشی از کمبود کتابخانه ها را پر کنند، بنابراین کتابخانه های رایگان را راه اندازی کردند.

 کتابخانه رایگان همانطور که از اسمش پیداست، جعبه یا قفسه کوچکی از کتاب است که افراد می توانند آن را در جلوی خانه، مدرسه، محل کار یا هر مکان عمومی دیگری نصب کرده و کتابها  به جای اینکه در قفسه های کتابخانه شخصی خاک بخورند، در آن قرار داده شده و این فرصت فراهم شود تا همسایه ها و دیگرانی که حتی شاید آنها را نشناسیم نیز از آنها بهره مند شوند. حتی ممکن است دیگران کتابی به آن اضافه کنند یا کتابها را با یکدیگر معاوضه کنند. 
پرینت