جمعه 2 اسفند 1398 15:49
کتابی که به محض خوانده شدن می سوزد

«کامیل لپروست»، با استفاده از کاغذ حرارتی کتابی ابداع کرد که به محض گرم شدن، دیگر هیچوقت امکان خواندن مجدد آن وجود نخواهد داشت.به گزارش لیزنا، کامیل لپروست هنرمند، با استفاده از کاغذهای حرارتی کتابی خلق کرده است که همزمان با خوانده شدن به آرامی گرم و سیاه می شود. پیش از اینکه متن نگاشته شده بر صفحات به کلی در سیاهی محو شود، خواننده فرصت چهار ساعته ای برای خواندن آن دارد.لوپرست اثر هنری خود را نمود عملی این اندیشه می داند که، ارزش کتاب به عنوان یک شیء در معرض نابودی است. در واقع توجه به محتوای آن، و تأثیر فرآیند پویای خواندن و تعامل با اندیشه نویسنده، آنرا به چنین کالای  گرانبها و منحصر به فردی بدل می کند.وی ادامه داد: با این زمینه ذهنی، ایده ایجاد کتابی که هنگام خوانده شدن، به خودی خود از بین می رود، در ذهن ما شکل گرفت؛ و در حالی که می توانستیم از انواع جوهر و مواد شیمیایی برای ناپدید شدن متن استفاده کنیم، اما بحث زیبایی شناسی و دلالت های مفهومی ما را بر آن داشت، که ایده کتابی که به آرامی می سوزد را در پیش بگیریم.بر اساس اعلام گاردین، این اثر در تاریخ 28-26 سپتامبر، برابر با 6-4 مهر ماه 1393، در گالری « وایت چپل»، به عنوان بخشی از نمایشگاه کتاب هنر لندن، در معرض دید عموم قرار خواهد گرفتپرینت