پنجشنبه 8 اسفند 1398 11:38
برگزاری ایفلا در ایران موانع سیاسی دارد

دکتر فریبرز خسروی تصریح کرد: از منظر حرفه و دانش کتابداری، ایران در سطحی هست که بتواند میزبان ایفلا شود، منتها تشکیل ایفلا در ایران موانع سیاسی دارد.دکتر فریبرز خسروی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی در گفتگو با خبرنگار لیزنا، در خصوص حضور ایرانیان در کنفرانس ایفلای 2014، بیان کرد: خوشبختانه امسال چندین مقاله از ایران پذیرفته شد، که اکثریت آنها متعلق به کارکنان کتابخانه ملی بود. اعتقاد من این است که چنانچه نهادهایی که با ایفلا در تماس هستند، بتوانند حمایت بیشتری از شرکت کنندگان ایفلا داشته باشند، این وضعیت گسترش خواهد یافت.معاون پژوهش، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی پیرامون چگونگی حضور پر رنگ تر کتابداران ایرانی در مجامع بین المللی چون ایفلا، اظهار داشت: آنچه حائز اهمیت است، کیفیت کار است. هر قدر کیفیت کار بالاتر باشد، مسائل روزمره و مبنایی، هر دو، مد نظر قرار گیرد و پژوهش، پژوهشی روش مدار و قانونمند باشد، طبیعتا میزان پذیرش بیشتر است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کمی از استانداردهای پژوهشی دور هستیم، گفت: با اینحال اینکه ظرف یک سال 7-6 مقاله از سوی ایرانیان در کنفرانس ایفلا پذیرفته شده، جای امیدواری دارد که این امر گسترش بیشتری پیدا کند.فریبرز خسروی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کتابداری در ایران به بلوغی رسیده است که بتواند میزبانی کنفرانسی چون ایفلا را به عهده بگیرد، گفت: به عقیده من، کتابداری ایران، از منظر کلی، سال هاست که به این بلوغ رسیده منتها برگزاری ایفلا در ایران موانع سیاسی دارد. سال ها قبل در این خصوص صحبت های زیادی شده، از منظر حرفه و دانش کتابداری، ایران در سطحی هست که بتواند میزبان ایفلا شودپرینت