پنجشنبه 1 فروردین 1398 22:22
دکتر وزیرپور مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد

دکتر مهردخت وزیرپور کشمیری از سوی علیرضا مختارپور به عنوان مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور منصوب شد.به گزارش لیزنا، طی حکمی از سوی علیرضا مختارپور، دکتر مهردخت وزیرپور کشمیری به عنوان مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور منصوب شد.گفتنی است: دکتر وزیرپور بهمن سال گذشته طی حکمی از سوی دکتر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران به عنوان عضو هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور منصوب شد و هم اکنون نیز به ع