دوشنبه 28 بهمن 1398 8:31
مشاوره تحصیلی انتخاب رشته کارشناسی ارشد

قابل توجه مراجعین محترم:

خدمات مشاوره تحصیلی کتابخانه مرکزی جهت انتخاب رشته کارشناسی ارشد در روزهای شنبه ،یکشنبه و دوشنبه 27،28 و 29 اردیبهشت ماه از ساعت 15 الی 19 دایر می باشد.
پرینت