پنجشنبه 30 آبان 1398 18:18
حدود 50 هزار فيپا از سوي كتابخانه ملي صادر شد

به گزارش لیزنا، علاوه بر صدور 49 هزارو 347 مورد فيپا، در سال گذشته 642 پيايند يا نشريه شماره شاپا (شماره استاندارد بين المللي پيايندها) و 376 كتابخانه نيز شماره شابكا(شناسگر استاندارد بين المللي كتابخانه ها) دريافت كرده اند.شايان ذكر است هم اكنون بيش از 9000 ناشر حقيقي و حقوقي عضو فيپاي سازمان هستند.اضافه مي شود اين سازمان در راستاي وظايف ملي و حاكميتي خويش خويش اقدام به صدور فيپا(فهرست نويسي پيش از انتشار كتاب ها)، شاپا(شماره استاندارد بين المللي پيايندها) و شابكا(شماره استاندارد بين المللي كتابخانه ها) مي كند.گفتني است صدور فيپا در كتابخانه ملي به عنوان تنها مرجع قانوني با هدف فهرست نويسي يكدست‌ و هماهنگ، ‌ تسهيل‌ امر فهرست نويسي‌، جلوگيري‌ از انجام‌ كار تكرار‌، افزايش‌ سرعت‌ بازيابي‌ منابع‌ در كتابخانه‌ها، اطمينان‌ از صحت‌ و درستي‌ كار، صرفه‌ جويي‌ در بودجه‌، تسريع‌ امر اشاعه اطلاعات‌، تسهيل‌ در ايجاد شبكه‌هاي‌ اطلاعاتي‌ و افزايش‌ سرعت‌ گردش‌ اطلاعات‌ به صورت رايگان انجام مي پذيرد و از سال 1377 به صورت رسمي آغاز شده است.
پرینت