جمعه 1 آذر 1398 20:0
دکتر مهراد به عنوان عضو پیوسته کرسی علمی علوم رفتاری هیأت حمایت منصوب شد

دکتر جعفر مهراد سرپرست ISC بر اساس حکمی به عنوان عضو پیوسته کرسی علمی علوم رفتاری هیأت حمایت منصوب گردید.

به گزارش لیزنا، دکتر جعفر مهراد سرپرست ISC به موجب حکمی بنا به پیشنهاد رئیس کرسی علوم رفتاری و تصویب شورای علمی راهبردی به عنوان عضو پیوسته کرسی علمی علوم رفتاری هیأت حمایت منصوب گردید.بر اساس اعلام روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، در حکم این انتصاب وظایف کرسی های علمی بدین شرح آمده است:

1-      نظارت بر روند و فرایند برگزاری اجلاسیه های نقد، دفاع و داوری نظریه ها و نقد های علمی
2-      برنامه ریزی و اقدام برای گفتمان سازی و شناسایی و جلب نظر نظریه پردازان و منتقدین برای ارائه نظرات و یافته های علمی جدید خویش در فرایند کرسی
3-      وارسی طرح های علمی واصله جهت برگزاری اجلاسیه نقد، دفاع و داوری
4-      بررسی و تایید صلاحیت علمی و حقوقی اعضای شورای داوری، ارزیابان و نقادان پیشنهادی برای همکاری در فرایند برگزاری اجلاسیه
5-      تعیین رئیس شورای داوری و نماینده هیأت حمایت، برای هر یک از طرح ها برای برگزاری اجلاسیه
6-      استماع گزارش برگزاری اجلاسیه های هر یک از طرح ها و ارزیابی و ممیزی علمی و تایید فرآیند آن
7-      بررسی و پیشنهاد چگونگی حمایت از طرح های علمی، در موارد خاص
8-      بررسی و تعیین اولویت های علمی حوزه معرفتی کرسی
9-      پیگیری سایر وظایف و امور محوله از سوی هیأت و شورای علمی راهبردی و ارائه مشاوره علمی به دبیرخانه

در پایان، رئیس هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در خصوص این حکم افزوده است: امید است آن کرسی علمی بتواند نقش برجسته و شایانی را در تحقق مطالبات مقام معظم رهبری (دام ظله) در زمینه بسط نظریه پردازی و آزاد اندیشی و ایجاد نشاط علمی در قلمرو علوم انسانی و معارف دینی، ایفا کند.
پرینت