پنجشنبه 30 آبان 1398 18:17
دو هزار نشریه‌ نفیس تاریخ ایران به آرشیو مطبوعات آستان قدس اهدا شد

استاد سید فرید قاسمی در اقدامی بزرگ و معنوی، حاصل تلاش 40 ساله خود در راه فراهم‌آوری و جذب مطبوعات ایران و جهان را در قالب مجموعه‌ای کم‌مانند، افزون بر دو هزار عنوان از نشریه‌های تاریخ مطبوعات ایران، به آرشیو بزرگ مطبوعات آستان قدس رضوی وقف کرد.به گزارش لیزنا، رئیس سازمان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با بیان این مطلب گفت: «از نکته‌های حائز اهمیت در این مجموعه، وجود شماره نخست نشریه ”کاغذ اخبار“، نخستین نشریه ادواری ایران است که به همّت میرزا صالح شیرازی در سال 1253 قمری منتشر شده است».محمدهادی زاهدی خاطرنشان کرد: «دومین نشریه ادواری ایران با نام ”زاهر یرادی باهرا“ نیز که در سال 1265 قمری به زبان آشوری در ارومیه چاپ شده است، در این مجموعه قرار دارد».رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، وجود مجموعه نشریه‌های لرستان را که از حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه استاد قاسمی است، از دیگر مزایای این مجموعه اهدایی عنوان کرد و افزود: «بیش از 200 عنوان نشریه مربوط به استان لرستان در این مجموعه وجود دارد که سبب شده است آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی به غنی‌ترین آرشیو مطبوعات لرستان‌شناسی تبدیل شود».زاهدی با بیان این که این مجموعه که مراحل فنّی و آماده‌سازی را طی می‌کند، پس از انتشار فهرست، آماده بهره‌برداری پژوهشگران خواهد بود، گفت: «این مجموعه، با یاری استاد سید فرید قاسمی برای تکمیل، در کنار دیگر مجموعه‌های آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی به یکی از بی‌بدیل‌ترین آرشیوهای تاریخ مطبوعات ایران تبدیل خواهد شد».وی اظهار داشت: «آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی، طی بیش از سه دهه فعالیت مستقل، موفق به جذب و آرشیو بیش از بیست هزار عنوان نشریه، شامل بیش از یک میلیون و پانصد هزار نسخه شده است که از حیث تعداد عناوین، حائز رتبه نخست در بین آرشیوهای مطبوعاتی ایران است».
پرینت