شنبه 10 اسفند 1398 8:9
جمعه بازار کتاب (1394-04-14)


جمعه بازار كتاب:

هدف: مبادله کتاب

مخاطب: عموم شهروندان

محدوده اجرایی: شهر اصفهان

شرایط استفاده: عموم شهروندان با  مراجعه مستقیم به مرکز محل برگزاری جمعه بازار از شرایط دقیق استفاده می توانند آگاه شوند.

شرح مختصر: محلي براي مبادله و خريد و فروش كتابهاي درسي (كنكور و دانشگاهي و کمک آموزشی) و كتابهاي غيردرسي جدید و دست دوم.

جمعه ها از ساعت 13-8 صبح واقع در پارکینگ طالقانی، خیابان طالقانی.