شنبه 10 اسفند 1398 7:59
پیک دانائی (1394-04-11)


طرح پيك دانايي:

هدف: تامين رفاه و آسايش شهروندان به ويژه اقشار خاصي از جامعه كه جهت مراجعه حضوري با مشكل مواجه هستند . انس کلیه اقشار جامعه با کتاب بدون در نظر گرفتن محدودیت های جسمی.

مخاطب: اين طرح مخصوص جانبازان 50% به بالا ، معلولين جسمي و حركتي و سالمندان بيش از 60 سال مي باشد.

محدوده اجرایی: شهر اصفهان

شرایط استفاده: با ارائه مدارک مربوطه و پرداخت حق عضویت مختصر

شرح مختصر: براساس اين طرح کتاب­­ها و منابع ديداري شنيداري کتابخـانه مرکـزي، پس از درخواســت تلفني اعضاء، كه امكان جستجوي آنلاين آنها فراهم گردیده، بوسیله پیک رایگان در اختيار ايشان قرارگرفتـه و بعد از پايان مهلت امانت نيز توسط پيک، به کتابخـانه برگـشت داده ­مي­شود. متقاضيــان پس از مراجعه حضوري براي اولين بار و ارائـــه مدارک ثبت­نام، می­توانند کليه خدمـــات بعدي را به­وسيله پيک رايگان دريافت نمايند.