شنبه 10 اسفند 1398 7:42
کتابخانه مجتمع مسکونی (1394-04-18)


طرح کتابخانه مجتمع مسکونی:

هدف: اين طرح به منظور افزايش سطح مطالعه و ارتقاء فرهنگ كتابخواني و همچنين دسترسي بيشتر شهروندان به منابع اطلاعاتي

مخاطب: عموم شهروندان

محدوده اجرایی: شهر اصفهان

شرایط استفاده: مجتمع های دارای بیش از 100 واحد

شرح مختصر:

 دراين طرح با ارسال درخواست توسط هيات مديره مجتمع هايي كه در محدوده شهر اصفهان هستند و تعداد واحدهاي آنها بيش از 100 واحد است در صورت دارا بودن شرايط ، سازمان اقدام به راه اندازي كتابخانه مينمايد.