یکشنبه 4 اسفند 1398 10:46
نشریات قدیم (1392-02-14)


كتابخانه مركزي شهرداري اصفهان علاوه بر آرشيوي که از  نشريات كثير الانتشار جاري مانند كيهان، اطلاعات، جمهوري اسلامي، جام جم، همشهري و ... دارد جهت استفاده محققين و پژوهشگران آرشيوي ارزشمند را از نشريات قديمي حتي متعلق به دوران قاجاريه و پهلوي فراهم نموده است. 

پاسخگویی به مراجعه کنندگانی که برای انجام پروژه­های تحقیقاتی خود نیازمند استفاده از نشریات قدیمی هستند، آگاهی رسانی به مراجعه کنندگان و کاربران کتابخانه درباره نشریات موجود جهت انجام پروژه های تحقیقاتی خود و پاسخگویی به سوالات و پیشنهادات مراجعان جهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه شده را مي توان از فعالیت­های اصلي اين بخش برشمرد.