دوشنبه 28 بهمن 1398 8:34
کتب نفیس (1394-02-15)


بخش نفائس و کتب خطی و سنگی

وجود کتابهای نفیس ، خطی ، چاپ سنگی و همچنین اسناد تاریخی و تأثیر آن بر تولید علم و دانش در توسعه علمی و پژوهشی و همچنین تولید علم و دانش جدید دارای ارزش و اهمیت ویژه ای می باشد.

 در این راستا بخش نفائس و کتب خطی و سنگی کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان با دارا بودن مجموعه ای نفیس از کتابهای نفیس، خطی، چاپ سنگی و اسناد تاریخی در قالب چاپی و دیجیتال در خدمت شهروندان عزیز می باشد.

آمار و گزارش نفائس خطی و نفیس

1- کتابهای خطی: ( خطی و دیجیتال ) 216 عنوان جلد چاپی و 1500 عنوان کتابهای خطی کتابخانه های نجف اشرف در قالب دیجیتال

2- کتابهای نفیس (چاپی و دیجیتال ): 1200 جلد چاپی و 600 جلد کتاب نفیس دیجیتال

3- کتابهای چاپ سنگی و سربی ( چاپی و دیجیتال): 1500 جلد چاپی و 1000 جلد کتابهای چاپ سنگی دیجیتال

4- اسناد تاریخی ( خطی و دیجیتال):  6000 نسخه سند دیجیتال