دوشنبه 28 بهمن 1398 8:33
امانت کتاب (1394-02-16)


بخش امانت

اين بخش با فضايي بالغ بر 200 متر مربع در طبقه همكف كتابخانه مركزي مستقر مي باشد و انجام كليه امور مربوط به امانت كتاب اعم از جستجو، تحو يل يا بازگشت مدرك در اين بخش انجام مي شود. جهت جستجو و درخواست كتب بايد از نرم افزار رايانه اي موجود بر روي رايانه هاي جستجوي كتاب در اين بخش استفاده نمود، كتب صرفاً به اعضاي كتابخانه هاي شهرداري اصفهان امانت داده مي شود كه مدت امانت 10 روز است و اين مدت فقط يكبار به مدت 10 روز ديگر قابل تمديد مي­باشد. لازم به ذکر است روزانه بطور متوسط بيش از 1000 جلد كتاب در اين بخش امانت يا بازگشت داده مي­شود.

خدمات جنبي ديگري نظير آموزش و راهنمايي مراجعين جهت آشنايي و كار با برنامه رايانه­اي جستجوي كتاب، جستجو و تمديد تلفني كتاب جهت مراجعان ، راهنمايي مراجعين جهت يافتن كتب مورد نظر ( در سطح كتابخانه هاي تحت پوشش سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان) همچنین معرفي كتب برتر و مناسب در موضوعات مختلف به مراجعين، فرستادن اخطار و پيگيري هاي لازم مربوط به ديركرد كتاب و محاسبه و دريافت جرايم ديركرد نیز در اين بخش صورت مي پذيرد.